Välkommen!

Till våren kommer vi att visa film i Centrumbiografens nya lokaler på Piren med start måndagen 29/1. Läs mer om medlemskort under Medlem. 

Välkomna till Karlshamns filmstudio vårterminen 2024!

Måndag
27 nov, 2023

Dubbla visningar VT-2024

Läs mer